Home Odpady
Odpady PDF Tisk Email

Informace o odpadovém hospodářství v obci    

                               tlačítko mojeodpadky

 

 

Efektivně využitá popelnice

- článek

- leták

 

Kompostování má smysl! 

 

Kalendář svozu odpadu na rok 2019 

   

Mapa rozmístění kontejnerů na bioodpad, textil a sklo - zde

 

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr se nachází v zahradě za domem č. 53 v Těšině. Vstup do zahrady je od přejezdu u kolejí. 

Je otevřen každou sobotu v čase od 9:00 do 11:00 hod. 

 

Obecně závazné vyhlášky obce: 

Obecně závazná vyhláška obce Přibice č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - pdf

 

Obecně závazná vyhláška obce Přibice č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  - pdf

  

 

  

Mapka svozu odpadů v obci

Screenshot 2015-07-02 16.12.13

 

 

 

Informace o odpadovém hospodářství v obci

   

Další materiály k třídění odpadů

Informační brožura STKO - odkaz

Prezentace o nakládání s odpady - odkaz

Informace k zamykání popelnic - článek

Živnostníci jako původci odpadu - článek

 

Další praktické informace

Rozměry popelnic:

Velká popelnice.

Malá popelnice.

 

Kontejnery na sklo  

Po obci je rozmístěno celkem 5 dvojic kontejnerů na sklo (čiré, barevné). 

- nad obecním úřadem

- u lokálky

- u horního obchodu

- u hospody U Vdolka

- u bytovek

 

Kontejner na sběr použitého textilu 

Od 1. 6. 2014 je u horního obchodu umístěn kontejner na použitý textil.

Kontejner vyváží firma Revenge, a.s. 1x týdně.

(V případě nedostatečné kapacity je možno počet kontejnerů navýšit.)

 

Kontejnery na bioodpad

7.3.2014 byly v obci Přibice rozmístěny kontejnery na bioodpad.

Do těchto kontejnerů lze vhazovat pouze větve, trávu, listí atp. Umístění:

- ve Sliníku u lípy

- na Hlavní pod lipou

- u garáží u lokálky

- u nových garáží u bytovek

- u Jamy

 

 .........................................................................................................................................................

 

 

Informace o změnách ve svozu odpadů v obci  -  pdf

 

Analýzy potenciálu produkce odpadu k projektu "Nakládání s odpadem v obci Přibice"  -  pdf

 

Projektová dokumentace k projektu "Nakládání s odpadem v obci Přibice"  -  pdf

 

Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na služby "Svoz komunálního odpadu na území obce Přibice"  -  pdf

 

Dotazník -  Inteligentní svoz a nakládání s odpady "ISNO"  -  pdf

 

 

 

 

Aktualizováno Pátek, 16 Srpen 2019 09:16
 
, Powered by Joomla!