Home Veřejné zakázky
Veřejné zakázky PDF Tisk Email

Profil zadavatele naleznete zde.

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Seznam připravovaných veřejných zakázek nad 100.000,- Kč pro nejbližší dobu:

 

1. Realizace chodníku ulice hlavní (jaro/léto 2015)

2. Dětské hřiště nad knihovnou (jaro/léto 2015)

3. Oprava místních komunikací Sliník (jaro/léto 2015)

 

pokud se chcete stát dodavatelem některé z výše uvedených veřejných zakázek napište mail na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Zpráva o veřejné zakázce:

" Zateplení obecního hostince"

Lhůta pro podání nabídek k výběrovému řízení byla do 6.1.2015 10,00 hodin.

Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči.

Dne 9.1.2015 se konalo výběrové řízení.

Výběrová komise ve složení Ing. Miroslav Effenberger, DiS., Ing. Václav Procházka, Petr Kuchyňka doporučila  firmu TOMIreko, s.r.o. jako nejvýhodnější.

 

 

Uchazeč

 

Nabídková cena

 

Pořadí

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

1.346.341,-Kč

1

KVADROS, a.s., Železná 713/1a, 619 00 Brno

1.371.015,-Kč

2

VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno

1.409.159,-Kč

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ČOV Přibice - intenzifikace - úvěr"

Dne 11.6.2014 byla na profilu zadavatele zveřejněna výzva k podání nabídky k akci "ČOV Přibice - intenzifikace - úvěr".

Lhůta pro podání nabídke je do 4.7.2014 do 10,00 hodin.

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.

Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči, 1 byl vyřazen pro nesplnění podmínek.

Dne 11.07.2014 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Ing. Jan Čábelka

Ing. Pavel Blažek

František Hájek

Ing. Jan Neuer

Ing. Miroslav Šlégl

doporučila firmu Česká spořitelna, a.s. jako nejvýhodnější

Výsledné pořadí

Poř.

číslo

Obchodní firma

Sídlo / místo podnikání

Nabídková cena
v Kč

1.

2.

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62,

140 00 Praha 4,

kont. adresa: Region Jižní Morava – Hodonín, Národní třída 44, 695 16 Hodonín

45244782

319 102,80

2.

1.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Jeruzalémská 964/4,

110 00 Praha

44848943

443 411,00

 

 Smlouva o dílo zde.

 

"ČOV Přibice - intenzifikace - zhotovitel"

Dne 7.4.2014 byla na profilu zadavatele zveřejněna výzva k podání nabídky k akci "ČOV Přibice - intenzifikace".

1.kolo výběrového řízení ve kterém probíhá ověření kvalifikačních předpokladů pro zájemce o o účast ve výběrovém řízení na zhotovitele bude ukončeno 12. května, kdy budou zájemci kteří splnili požadované kvalifikační parametry vyzváni k předložení závazných nabídek.
Obdržené nabídky budou poté hodnoceny ve 2. kole výběrového řízení a v měsíci červnu by mohl být znám vítěz na základě rozhodnutí výběrové komise.

Výzva a technická dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.

Ve stanoveném termínu předložilo nabídku 7 uchazečů.

Dne 20.06.2014 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Ing. Jan Neuer

František Stankovič

Ing. Jiří Valášek

Ing. David Sochor

Zuzana Kovářová

Ing. Vladimír Koneček

Ing. Stanislav Jelínek

 

doporučila firmu VHS Brno, a.s. jako nejvýhodnější

 

 

 

Výsledné pořadí

Poř. číslo

Obchodní firma

Nabídková cena bez DPH a bez rezervy

1.

4

VHS Brno, a.s.

25 899 167,-

2.

2

PROLES, s.r.o.

26 350 010,-

3.

3

VHZ-DIS,spol. s r.o.

27 899 459,63

4.

5

SYNER VHS Vysočina, a.s.

28 599 999,-

       

 

Smlouva o dílo zde.

 

Smlouva o poskytnutí podpory zde.

 

 

"Obec Přibice -zřízení parkovacích stání před OÚ"

Dne 20.3.2014 byla na profilu zadavatele zveřejněna výzva k podání nabídky k akci " Obec Přibice - zřízení parkovacích stání před OÚ".

Zároveň byly osloveny tyto firmy:

Strabag, a.s.

OSP spol. s r.o.

MIKO Neslovice

STAMA, s.r.o.

KaMaStav, s.r.o.

S.I.S., spol. s r.o.

JAPEZ, spol. s r.o.

Stavba a údržba silnic s.r.o., Břeclav

KAT stavební, a.s.

C.Q.E., s.r.o.

Simost, s.r.o.

PM realstav, s.r.o.

Termín ukončení přijímaní nabídek byl stanoven na 03.04.2014 do 15,00 hodin.

Výzva a technická dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.

Ve stanoveném termínu předložilo nabídku 7 uchazečů.

Dne 03.04.2014 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr zhotovitele. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Ing. Jan Čábelka

Ing. Pavel Blažek

František Hájek

Bc. Václav Smolík, DiS.

Vlastimil Janíček

doporučila firmu Strabag, a.s. jako nejvýhodnější

Výsledné pořadí

 

Pořadové

číslo

Obchodní firma

Nabídková cena
v Kč bez DPH

1.

4.

STRABAG, a.s.

832.471,92

2.

1.

PM Realstav Invest s.r.o.

873.839,-

3.

7.

OSP, spol.s r.o.

939.916,-

4.

5.

SIMOST, s.r.o.

985.125,-

5.

6.

Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.

 

999.517,-

6.

2.

Stanix Projekt, s.r.o.

1.053.362.95

7.

3.

JAPEZ, spol. s r.o.

1.352.554,-

 

Smlouva o dílo zde.

 


 

Ukončená výběrová řízení:

 

"Separace a svoz bioodpadů v obci Přibice II"

Dne 20.9.2013 byla na profilu zadavatele zveřejněna výzva k podání nabídky k akci "Separace a svoz bioodpadů v obci Přibice II".

Zároveň byly osloveny tyto firmy:

ZHT Group, s.r.o.

MAN-ZT, s.r.o.

HITL, s.r.o.

I.Tec Czech, s.r.o.

HYDROCONT CZ, s.r.o.

Alfa Profi, s.r.o.

CTS - servis, a.s.

Termín ukončení přijímaní nabídek byl stanoven na 10.10.2013 do 11,00 hodin.

Výzva a technická dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.

Ve stanoveném termínu předložilo nabídku 5 uchazečů.

Dne 10.10.2013 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Ing. Ivana Jurečková

František Stankovič

Ing. Vladimír Koneček

František Hájek

Petr Kuchyňka

Na základě doporučení komise, která byla ustanovena dne 01.10.2013, zastupitelstvo obce Přibice dne 31.10.2013 schválilo smlouvu s firmou CTS servis, a.s..

Smlouva o dílo zde.

 

 

"Protipovodňová opatření obcí Přibice a Ivaň"

Dne 2.9.2013 byla na profilu zadavatele zveřejněna výzva k podání nabídky na akci "Protipovodňová opatření obcí Přibice a Ivaň".

Výběrové řízení je otevřené, proto nebyly osloveny přímo žádné firmy.

Termín ukončení přijímaní nabídek byl stanoven na 25.09.2013 do 18,00 hodin.

Výzva a technická dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.

Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči.

Dne 10.10.2013 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Ing. Ivana Malinovská

Ing. Jiří Valášek

František Hájek

Ing. Jan Čábelka

JuDr. Radomír Salvet

Na základě doporučení komise, která byla ustanovena dne 12.09.2013, zastupitelstvo obce Přibice dne 03.10.2013 schválilo smlouvu s firmou Empemont, s.r.o..

Smlouva o dílo zde.

 

 

 

"Separace a svoz bioodpadů v obci Přibice"

Dne 30.7.2013 byla na profilu zadavatele zveřejněna výzva k podání nabídky na akci "Separace a svoz bioodpadů v obci Přibice".

Zároveň byly osloveny tyto firmy:

ZHT Group, s.r.o.

MAN-ZT, s.r.o.

HITL, s.r.o.

I.Tec Czech, s.r.o.

HYDROCONT CZ, s.r.o.

Termín ukončení přijímaní nabídek byl stanoven na 19.08.2013 do 18,00 hodin.

Výzva zde.

Technická dokumentace na profilu zadavatele.

Zadávací řízení bylo dne 3.9.2013 zrušeno, více na profilu zadavatele.

 

 

"Rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před hostincem"

Dne 30.7.2013 byla na profilu zadavatele zveřejněna výzva k podání nabídky na akci "Rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před hostincem".

Zároveň byly osloveny tyto firmy:

Strabag, a.s.

OSP spol. s r.o.

MIKO Neslovice

STAMA, s.r.o.

KaMaStav, s.r.o.

S.I.S., spol. s r.o.

JAPEZ, spol. s r.o.

Stavba a údržba silnic s.r.o., Břeclav

KAT stavební, a.s.

C.Q.E., s.r.o.

Termín ukončení přijímaní nabídek byl stanoven na 21.08.2013 do 15,00 hodin.

Výzva zde.

Technická dokumentace na profilu zadavatele.

Ve stanoveném termínu předložilo nabídku 5 uchazečů.

Dne 22.08.2013 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Ing. Jiří Valášek

Vlastimil Janíček

Bc. Václav Smolík, DiS.

Ing. Pavel Blažek

Zdeněk Karásek

doporučila firmu OSP spol. s r.o. jako nejvýhodnější

Uchazeč. č.

Uchazeč

Cena bez DPH

Výsledné pořadí

5.

OSP spol. s r. o.

1.465.676,- Kč

1.

2.

SIMOST,s.r.o.

1.685.125,- Kč

2.

4.

PM Realstav, s.r.o.

1.697.451,- Kč

3.

3.

STAMA, s.r.o.

1.992.460,- Kč

4.

1.

C.Q.E., s.r.o.

1.998.070,11,- Kč

5.

Na základě doporučení komise, která byla ustanovena dne 30.07.2013, zastupitelstvo obce Přibice dne 22.08.2013 schválilo smlouvu s firmou OSP spol. s r.o..

Smlouva o dílo zde.

 

 

 

"ČOV Přibice - intenzifikace" výkon TDI

Dne 24.6.2013 byly písemně osloveny tyto firmy

AP Investing, s.r.o.

Ekologický rozvoj a výstavba, s.r.o.

Garnets Consulting, a.s.

 

Termín ukončení přijímaní nabídek byl stanoven na 09.07.2013 do 10,00 hodin.

Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči.

Dne 09.07.2013 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Ing. Jiří Valášek

František Stankovič

Ing. Vladimír Koneček

Vlastimil Janíček

Bc. Václav Smolík, DiS.

 

která byla ustanovena dne 25.06.2013, doporučila přidělit zakázku firmě A.P. Investing, s.r.o.

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena.

Na základě doporučení komise zastupitelstvo obce Přibice dne 18.07.2013 schválilo smlouvu s firmou AP Investing, s.r.o.

Smlouva o dílo zde.

 

 

Oprava komunikací a chodníku

Dne 17.6.2013 byla na profilu zadavatele zveřejněna výzva k podání nabídky na akci "Oprava komunikací a chodníku".

Zároveň byly osloveny tyto firmy:

Strabag, a.s.

OSP spol. s r.o.

MIKO Neslovice

STAMA, s.r.o.

KaMaStav, s.r.o.

JAPEZ, spol. s r.o.

Stavba a údržba silnic s.r.o., Břeclav

KAT stavební, a.s.

Termín ukončení přijímaní nabídek byl stanoven na 02.07.2013 do 15,30 hodin.

Výzva zde.

Technická dokumentace k opravě chodníků - 1, 2, 3, 4, 5.

Technická dokumentace k opravě silnic - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči.

Dne 02.07.2013 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Ing. Jan Čábelka

František Stankovič

Ing. Pavel Blažek

Petr Kuchyňka

Ing. Daniel Klívar

doporučila firmu C.Q.E. s.r.o. jako nejvýhodnější

Výsledné pořadí

 

Pořadové

číslo

Obchodní firma

Nabídková cena
v Kč bez DPH

1.

2.

C.Q.E. s.r.o.

894.953,00

2.

1.

SVÍTIL PLUS s.r.o

1.187.121,93

3.

 

3.

SWIETELSKY STAVEBNÍ S.R.O. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD DOPRAVNÍ STAVBY MORAVA

1.238.769,00

která byla ustanovena dne 25.06.2013, doporučila přidělit zakázku firmě C.Q.E., s.r.o.

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena.

Na základě doporučení komise zastupitelstvo obce Přibice dne 18.07.2013 schválilo smlouvu s firmou C.Q.E., s.r.o.

Smlouva o dílo zde. Dodatek č.1. Dodatek č. 2. Dodatek č. 3.

 

 

 

 

Multifunkční zařízení

Dne 3.5.2013 byla na profilu zadavatele zveřejněna výzva k podání nabídky na akci"Multifunkční zařízení".

Zároveň byly osloveny tyto firmy:

Synpro, s.r.o.

Traktorservis_JL, s.r.o.

Agroservis-Holý Jan, f.o.

Wisconsin Engeneering CZ, s.r.o.

Hitl, s.r.o.

SOME JH, s.r.o.

HUSQUARNA Boskovice

Gardentech, s.r.o.

Termín ukončení přijímaní nabídek byl stanoven na 10.05.2013 do 10,00 hodin.

Ve stanoveném termínu předložili nabídku 2 uchazeči.
Dne 10.5.2013 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Ing. Jan Čábelka

František Stankovič

Ing. Bc. Vladimír Koneček

Zdeněk Karásek

František Hájek

která byla ustanovena dne 29.04.2013, doporučila přidělit zakázku firmě Gardentech, s.r.o.

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena.

Na základě doporučení komise zastupitelstvo obce Přibice dne 28.5.2013 schválilo smlouvu s firmou Gardentech, s.r.o.

Smlouva o dílo zde.

 

"ČOV Přibice - intenzifikace" projektová činnost"

Dne 30.04.2013 byla zveřeněna výzva k podání nabídky na akci "ČOV Přibice - intenzifikace" projektová činnost".

Zároveň byly osloveny tyto firmy:

CENTROPROJEKT, a.s.

ECenviconsult, s.r.o.

DUIS, s.r.o.

Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči.

Dne 15.5.2013 proběhlo otevírání obálek. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Mgr. Marie Bednářová

Ing. Jan Neuer

Zuzana Kovářová

byla ustanovena dne 03.05.2013


Dne 20.5.2013 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Ing. Jiří Valášek

Ing. Jan Čábelka

František Stankovič

Ing. Jan Neuer

Ing. Martin Šťovíček

která byla ustanovena dne 03.05.2013, doporučila přidělit zakázku firmě DUIS, s.r.o.

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena.

Na základě doporučení komise zastupitelstvo obce Přibice dne 28.5.2013 schválilo smlouvu s firmou DUIS, s.r.o.

Smlouva o dílo zde.

 

Publikace o obci Přibice

Dne 4.3.2013 byla na profilu zadavatele zveřeněna výzva k podání nabídky na akci " Publikace o obci Přibice".

Zároveň byly přímo osloveny tyto firmy:

Repropress, s.r.o.

Graphico ideas company, s.r.o.

Arch-polygrafické práce, spol. s r.o.

Artedit

Apage, v.o.s.

Tiskárna Libertas, a.s.

F.R.Z. Agency, s.r.o.

 

Termín ukončení přijímaní nabídek byl stanoven na 20.3.2013 do 10,00 hodin.

Ve stanoveném termínu předložilo nabídku 6 uchazečů.
Dne 21.3.2013 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Eva Hájková
Ing. Ivana Malinovská
František Stankovič
Ing. Jan Čábelka
Ing. Bc. Vladimír Koneček

která byla ustanovena dne 5.3.2013, doporučila přidělit zakázku firmě F.R.Z. agency, s.r.o.

Uchazeč č.

Uchazeč

Cena bez DPH

Výsledné pořadí

1.

F.R.Z. agency, s.r.o.

117.200,- Kč

1.

2.

---------------------

------------------

------

3.

 

 

 


Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena.

Na základě doporučení komise zastupitelstvo obce Přibice dne 17. 4. 2013 schválilo smlouvu s firmou F.R.Z. agency s.r.o.

Smlouva o dílo zde.

 

 

ČOV Přibice - Intenzifikace

Dne 10. 4. 2012 až do 26.4.2012 byla na úředních deskách zveřejněna výzva k podání nabídky k akci

ČOV Přibice – Intenzifikace“. Zároveň byly přímo osloveny tyto firmy:

AP Investing, s.r.o.
Allowance, s.r.o.
Eurovision, a.s.

 

Termín ukončení přijímání nabídek byl stanoven na 25.4.2012 do 10,00 hodin
Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči.

Dne 25.4.2012 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele ve složení

1. člen:Ing. Jan Čábelka
2. člen:Bc. Václav Smolík, DiS
3. člen:Ing. Karel Kratochvíl
4. člen:Vlastimil Janíček
5. člen:Petr Kuchyňka

jejíž ustanovení a složení bylo zveřejněno na úředních deskách od 13.4.2012 do 7.5.2012, doporučila přidělit zakázku firmě AP Investing, s.r.o.

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena.

Na základě doporučení komise zastupitelstvo obce Přibice dne 3. 5. 2012 schválilo smlouvu s firmou AP Investing.s.r.o.

Smlouva o dílo zde.Aktualizováno Pondělí, 10 Duben 2017 07:37
 
, Powered by Joomla!