Home Zveřejňujeme
Zveřejňujeme PDF Tisk Email

 

  

Rozpočet obce

rok 2019 -  zveřejněno 19.12.2018

rok 2018  - zveřejněno 15.12.2017

 

 

Rozpočtová opatření rok 2019

1/2019 - zveřejněno 11.3.2019

2/2019 - zveřejněno 22.5.2019

3/2019 - zveřejněno 18.6.2019

 

Rozpočtová opatření rok 2018

1/2018 - zveřejněno 15.2.2018

2/2018 - zveřejněno 18.4.2018

3/2018 - zveřejněno 12.6.2018

4/2018 - zveřejněno 3.10.2018

5/2018 - zveřejněno 7.11.2018

6/2018 - zveřejněno 19.12.2018

 

  

 

Závěrečný účet obce za rok 2018

Závěrečný účet - zveřejněno 22. 5. 2019

 

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Inventarizační zpráva za rok 2018

Výkaz Fin 2-12M

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu

2020-2021 - zveřejněno 19.12.2018

 

 

 

Ceník informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice 

 

 

 
, Powered by Joomla!